Posts Tagged ‘vasárnap’

Itt az idő a széleskörű összefogásra, hogy az országot a nagyvilág előtt megszégyenítő, rasszista, antiszemita kirohanásairól hírhedt párt örjöngéseinek végre megálljt parancsoljunk! Aki csak tud jöjjön el, és a szórólapot virtuálisan is ossza meg barátaival, ismeróseivel. 2000 környékén volt egy demonstráció FIDESZ vezénylettel, aminek a címe: NEM ADJUK A GYŰLÖLETNEK A XXI. SZÁZADOT. Martonyi úr, aki akkor egy szónoka volt a rendezvénynek, most is felszólalhatna, némileg enyhítve hazánk rossz nemzetközi megítélését, és megmutathatná, hogy az Orbánkormány nem csak a szavak szintjén áll ki országának polgáraiért.
Mindenik, aki érzi és látja ennek az összefogásnak a szükségességét, jöjjön el vasárnap a Kossuth tére, és mutassuk meg, hogy most valóban  NEM ADJUK A GYŰLÖLETNEK A XXI. SZÁZADOT!!!!

image

Nem szórólap

Ez a bejegyzést WordPress for Android alkalmazással készítettem, MY AUDIO TABLET SERIES 7 tàblagèppel! revpista@gmail.com

Vasárnap, délután, a Budapesti Hit Parkban teltházas ünnepséget tartottak Izrael állam újjászületésének 63. évfordulója alkalmából. Az ünnepség vendégei voltak Dorit Nachum – konzul, Benny Elon, Mose Gur, És a Chabad egyik rabbija.  Az ünnepségen felszólalt Hack Péter, aki a gyülekezetnek Izrael államához és a zsidósághoz való viszonya alapjáról a következőt mondta: a mi kötődésünk alapja Istennek a beszéde, igéje, a biblia. A huszadik században a keresztény világnak már volt egy próbája, mikor választani kellett a kor hangulat, és a biblia között. Ebben az időben, a shoa idején az európai kereszténység nagyon nagy része az igével szembefordult, az igazsággal szembefordult, és elárulta azokat a szellemi, erkölcsi alapokat, azokat az igazságokat, amelyekre Krisztus egyháza, a keresztény egyház épült. A XXI. században is válaszút előtt vannak a keresztények, Európában és szerte a világban is. Valamint a következőt idézte Mózes első könyvének 12. részéből:  “És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei”. Ez az Izrael szeretetének az alapja a mi életünkben, ezért áldjuk Izraelt, Ábrahám magvát, mert hisszük, hogy Izrael virágzása a népek világossága, Izrael államának létezése a próféciák beteljesedése, (…) ezért állunk ki Izrael mellett, és Jeruzsálem egysége, és feloszthatatlansága mellett.

Beszédet mondott továbbá Benny Elon volt turisztikai miniszter, aki többek között a 126. zsoltárt idézte: Grádicsok éneke.; Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!

Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.

Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.

Ezen kívül beszédet mondott még Mose Gur, a Keren Hayesod igazgatója, aki röviden bemutatta munkájukat, valamint a kereszténység és a zsidóság viszonyát úgy példázta, mint a gyökér, amely ellátja az ágakat és a leveleket vízzel, azok viszont a napfény adta energiát közvetítik a gyökerekhez.

Személyes életéről elmondta, hogy dániai születése miatt, sokakkal ellentétben abban a kiváltságban volt része, hogy ismerte a szüleit, nagyszüleit, mert nem bántották őket a háború alatt. Zakariás próféta könyvéből a következőt idézte: És elhozom őket és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek hűséggel és igazsággal.

Az ünnep hangulatát a Vidám Szinfónikusok, valamint a Hit gyülekezete dicséret zenekarának előadásai színesítették.