Posts Tagged ‘pohár’

A Hávdálá jelentése „elválasztás”. Amikor beköszönt a Sábesz vagy az ünnep, egy pohár borra mondott kiddussal jelezzük, hogy valami különleges és szent kezdődött. Amikor vége a Sábesznak vagy az ünnepnek, a Hávdálával emlékezünk rá, hogy különbséget kell tenni a szent és a mindennapi, a világosság és a sötétség, a zsidó nép és többi népek, a szombat és a hétköznapok között. A Hávdálá tehát ugyanolyan fontos része a sábeszi szertartásoknak, mint a kiddus.

A Hávdálá szertartáskor meggyújtjuk a több szálból font gyertyát, elmondjuk a Hiné Él J’súáti” (“Íme, szabadulásom Istene”) kezdetű imát és Eszter könyvéből egy sort, majd áldást mondunk a borra, a jó illatú fűszerekre (amelyeket meg is szagolunk) és a világosságra (a hávdálá gyertya fényénél megszemléljük, hogyan tükröződik a fény a körmeinken). Végül elmondjuk a szombat és a hétköznap elválasztásának imáját (Hámávdil). Megisszuk a bort, majd egy kis maradékkal eloltjuk a gyertyát.

A nők is kötelesek kiddust és hávdálát hallgatni, s ha mástól nem hallhatják, akkor saját maguknak kell elvégezniük ezt a szertartást.

Hávdálá – nőknek is!

Mind a kidus mind a hávdálá kötelezettsége vonatkozik a nőkre is. Igaz, hogy a legtöbb, valamilyen időponthoz kapcsolódó tevőleges parancs alól a nők fel vannak mentve, de a kidus és a hávdálá kivétel ez alól a szabály alól.

Az ötödik parancsolat első változatában (2Mózes 20:8.) ez áll: “Emlékezz meg a szombat napjáról”, a második változatában (5Mózes 5:12.) pedig ez “Őrizd meg a szombat napját”. (Mint ez köztudott, a Tízparancsolat kétszer szerepel a Tórában és kisebb formai különbség van a két változat között.) Bölcseink értelmezése szerint ez a kettősség azt fejezi ki, hogy ugyanúgy, ahogy a szombat “megőrzése” (azaz a munka tilalma), ugyanúgy a szombatról való “megemlékezés” (azaz a szombat beköszönte és kimenetele alkalmából egy pohár borra elmondott áldás) is mindenkire vonatkozik.

A fentiek szerint a nők is kötelesek kidust és hávdálát hallgatni, s ha mástól nem hallhatják, akkor saját maguknak kell elvégezniük ezt a szertartást. Elméletileg nő is csinálhat kidust férfiak számára (bár ez nem szokás), de hávdálát nem, mert egyes vélemények szerint az “emlékezés” parancsa csak a kidust foglalja magába, így csak az vonatkozik a nőkre. S habár a háláchá nem követi ezt a nézetet, mindenesetre, ha lehetőség van rá, akkor figyelembe vesszük.

Miért használunk több szálból font gyertyát a Hávdálá szertartáshoz?

Az áldásban, amit a gyertyára mondunk a Hávdálákor, többes számban említjük a tűz fényét („Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki a tűz fényeit teremtette.”). Ezért olyan gyertyát (ú.n. hávdálá-gyertyát) használunk, amiben legalább két kanóc van. Ha nincs ilyen gyertyánk, tartsunk két hagyományos gyertyát úgy, hogy a lángjuk összeérjen.

Mi a szerepe az illatos fűszereknek a Hávdálá szertartásban?

A kabbalisztikus hagyomány szerint minden Sábeszkor kapunk egy kis “többlet lelket”, amely velünk marad a szent nap végéig. A fűszerek (böszomim) édes illata – amely a rabbinikus források szerint inkább a lélek, semmint a test gyönyörűségére szolgál – “lelket önt belénk” (héberül az illat réach, a lélek ruach), megvigasztal minket a “többlet lélek” távozásáért, amelytől a szombat végén búcsút kell vennünk. Sokan használnak a Hávdálához szegfűszeget vagy szegfűborsot és díszes böszomim-tartóba teszik, bár a tartó nem elengedhetetlen része a szertartásnak.

Forrás: www.zsido.com

Egy videó: