Posts Tagged ‘Köves’


Mi is pontosan a Talmud? Mikor és kik írták? Az itt-ott magyarul fellelhető részletek inkább ferdítések, mint fordítások? Milyen nyelven íródott? Mi az a Talmudi gondolkodásmód? Ezekre, és más hasonló kérdésekre is választ kaphatunk Köves Slomó rabbi audio előadásából, amit IDE kattintva lehet meghallgatni.
Was genau ist der Talmud? Wann und wer es geschrieben hat? Die ungarische kann hier und da gefunden werden Verzerrungen im Detail, wie Übersetzungen? Was geschrieben steht? Was ist der Talmud-Denken? Diese und ähnliche Fragen können Antworten auf Rabbi Slomó Köves für das Hinzufügen von Audio zu bekommen, können Sie hier klicken, um die ungarische hören.
What exactly is the Talmud? When and who wrote it? The Hungarian can be found here and there distortions in more detail, such as translations? What is written? What is the Talmudic way of thinking? These and similar questions can get answers to Rabbi Slomó Köves for adding audio, you can click here to listen to Hungarian.

Milyen legyen a modern zsidó identitás?Köves Slomó tanulmánya a Századvégben

A 18-19. századi Európa szellemi, politikai és társadalmi változásai több oldalról is megkérdőjelezték a hagyományos zsidó vallási és társadalmi kereteket. Egészen új struktúra látszott kialakulni a zsidók emancipációjának biztosításával, melyben a zsidók vallásukat megtartva is egyenlő polgárai lehettek egy adott államnak.

A zsidóság emancipációjával új kérdések merültek fel a zsidóság kulturális és vallási architektúráját illetően. Elterjedt az a nézet, hogy a zsidó társadalmi réteg teljes integrációjának érdekében meg kell szüntetni a zsidókat és a környező lakosságtól elválasztó kulturális és vallási különbségeket. E témát dolgozta fel Köves Slomó rabbi „Az emancipáció és a zsidó vallási szakadás A nagymihályi rabbigyűlés tükrében” doktori disszertációjában, amely rövidesen könyv alakban is olvasható lesz egy jó nevű kiadó jóvoltából. E mű egy fejezetét most a Századvég nevű, történettudományi berkekben elismert és rangot adó folyóirat 48. számában olvashatjuk. 1868. decemberében hívta össze Eötvös, az akkor kultuszminiszter a nagy zsidó kongresszust, ám a várt nagy egység helyett szakadás következett be. Az ortodox tábor hívei kivonultak a teremből, és ádáz harcot indítottak jogaik képviseletéért. A 19. század végére az emancipáció következtében három hivatalos irányzat – neológ, ortodox és statusquo – jött létre. Az emancipáció az asszimilációval és a vallás átreformálásával kapcsolódott össze, a zsidó identitás kérdéseire a különböző irányzatok alapvetően más válaszokat adtak. Jelen megosztottság eredete a múlt előtti század végére vezet vissza bennünket. – írja – többek között – tanulmányában Köves Slomó.

forrás:www.zsido.com

Letölthető pdf formátumban itt!

Köves emancipáció