Archive for the ‘betűk’ Category

Olvasnivaló? Ajánlunk!: Kasztner Rezső: Hős vagy áruló?.

A Magyar holokauszt történetével foglalkozik e dr. Szita Szabolcs könyve, különösen 1941 – 1942-ben alapított Budapesti Segély és Mentőbízottság, s főleg egyik vezetője, Kasztner Rezső tevékénységét követi nyomon a szerző, aki rendkívüli alapossággal gyűjtötte össze a Mentőbízottság, a zsidómentés és az úgynevezett “embervásár”fennmaradt dokumentumait, s annak a sziszifuszi munka eredménye van ez a bemutatandó könyv, amely gazdagítja számos új ismerettel a vészkorszak iránt érdeklődő olvasókat.

 

 


A borús időre való tekintettel, szerkesztőségünk ( azaz én egymagam) megszavazott oldalunkra némi humort… Jó szórakozást!

Efrájim Kishon (Kishont Ferenc)

(1924—2005)

 

Ott ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehunyt szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltaképpen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok. Kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme, az emberem elérkezett az én cikkemhez. Továbblapoz…

Ez például egy idióta.

Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Istenuccse, nem kényszer ez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süketfajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet. Nem kell elolvasni. De azért mégis belepislanthatna abba az írásba, legalább a címet átfuthatná. Úgy látszik, rendkívül felületes, prosztó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. Kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Számalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen, egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remekművet? Nocsak. Maradt a pofa ugyanaz az antipatikus jelenség, ami volt. Engem nem befolyásol az intelligenciája. Engem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke…

Nem mintha tényleg haragudnék rá. Hisz voltaképpen mit vétett? Végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez. Sőt. Bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra vall. Nem, semmiképpen sem hűbelebalázs módra viselkedik. Kétségkívül szuggesztív megjelenés. Jóllehet már kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején van az a szenzációs szójáték, itt illett volna elmosolyognia magát. De ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, a pénz, a pénz. Undorító. Nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok ölbe tett kézzel ülnek. Ez is egy ország, mondhatom…

Mosolygott! Határozottan félrehúzta a száját. Ezek az arisztokraták tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van. De a végén kitört. Van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Illetve, most látom — nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztosan veri a gyerekeit. Bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötné az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott, véres csülkök között a helyed, te utolsó! Az írásaimat, kérlek, ne szennyezd be puszta tekinteteddel.

Igen?

Ha egyáltalában tud olvasni. Analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnytett végrehajtására. Az ilyentől minden kitelik. Hiszen csak rá kell nézni. A fülek brutálisak. Kövér, renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a pasas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém? Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én — az Én cikkemet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám, de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget; gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen, kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül megindulok a telefon felé…

Hopp! Röhög!…

Úgy röhög, hogy csak. Na végre, felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy egy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak. Inkább a Legfelsőbb Bíróság elnökének. gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jóízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, az egy egészséges, derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezicsókolom, ilyen klasszikus arcélt? Ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag. Valószínűleg költőfejedelem. Érző, melegszívű ember, aki már túl van a földi hiúságokon. Kedvem volna megcsókolni szép magas homlokát. Szeretem ezt az embert. Mert egyéniség. boldog az az ország, amelynek ilyen fia van; mint ő meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális kör, de megadják az embernek. Érettük viselek el megannyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor. Ez tudja, mi a múló tiszavirág és mi az örökbecsű alkotás. Kedves Olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam…

forrás: ITT!

 

A blog a pécsi zsidósággal foglalkozik. Egy rövid ismertető kedvcsinálónak:
Ebben a blogban a pécsi zsidóság történetéről, kiemelkedő személyiségeiről, emlékeiről és emlékhelyeiről találhatók információk. E várostörténeti témán belül a pécsi zsidó-nem zsidó kapcsolatok múltjából is fel szeretnénk felvillantani epizódokat.

A bejegyezések emlékezni és emlékeztetni szeretnének Pécs városának zsidó polgáraira, akik – a többi városlakóhoz hasonlóan – szorgalmukkal, tehetségükkel és kultúrájukkal hozzájárultak a 19-20. századi Pécs fejlődéséhez és modernizálásához.
A blog alapvetően ismeretterjesztő célzatú, a helytörténeti téma iránti érdeklődést és nyitottságot feltételez olvasóitól.

A honlap címe: A pécsi zsidóság története és szerepe a város fejlődésében.

Április 11. – A Magyar Költészet Napja

Április 11. - A Magyar Költészet Napja

“Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.”

Hazánkban 1964. óta, József Attila születésnapján – április 11-én – ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, szavaló versenyekkel és képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt.

Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

(1944. január 17.)

A szerzőről:

Radnóti Miklós (1909-1944)

Budapesten született, 1909. május 5-én.

Magyar irodalmi arcképcsarnok

Eredeti neve Glatter Miklós. Születése anyjának és ikertestvérének az életébe került; 11 éves volt, amikor apja meghalt.

Nagybátyja, Grosz Dezső gondoskodott róla, az ő kívánságára szerzett kereskedelmi érettségit 1927-ben, a csehországi Reichenberg (ma Liberec) textilipari szakiskolájában.

Szerepelt a Jóság 1929 című antológiában, és néhány rövid életű folyóirat szerkesztésében is részt vett (1928; Kortárs). Két és fél évet nagybátyja vállalatánál dolgozott.

1930-ban megjelent első verseskötete (Pogány köszöntő). Ősszel a szegedi egyetemen magyar-francia szakra iratkozott be. Sík Sándor, „a nagy professzor”, fölfigyelt rá, meghívta tudósképző szemináriumába.

Radnóti egyik alapítója a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. Falukutató útjaikon a parasztélettel ismerkedett (Tápé, öreg este), részt vett a munkásotthon kulturális életében. Az illegális kommunista párttal már Szeged előtt laza kapcsolatba került, de tagja sohasem lett, sőt nemegyszer bírálta, így pl. a József Attilát elítélő moszkvai írók dogmatizmusát.

1931-ben elkobozták Újmódi pásztorok éneke című kötetét, és izgatás, vallásgyalázás címén nyolcnapi fogházra ítélték; ezt Sík Sándor közbelépésére felfüggesztették. A nyarat Párizsban töltötte. Lírája két kötettel gazdagodott Szegeden (Lábadozó szél 1933; Újhold Buday György fametszeteivel, 1935).

1934-ben bölcsészdoktorrá avatták. Nevének Radnótira magyarítását, mivel ez védett név volt, megkérdezése nélkül Radnóczira módosították. Írásait továbbra is Radnótiként írta alá, a ráerőszakolt névnek pusztán doktori értekezésének egyetemi változatán (Kaffka Margit művészi fejlődése) kellett szerepelnie.

1934-ben házasságot kötött a szerelmes verseit már kora ifjúságától ihlető Gyarmati Fannival.

1935-ben tanári oklevelet szerzett, katedrához mégsem jutott: magánórák adásából, szerény tiszteletdíjakból élt. 1935-ben szerkesztette a 12 fiatal költőt bemutató Korunk című antológiát.

1936-ban tette közzé a pályájának fordulópontjaként emlegetett Járkálj csak, halálraítélt! című verseskötetét.

1937-ben Baumgarten-jutalmat kapott. Nyáron egy hónapig Párizsban tartózkodott.

1938-ban megjelent Meredek út című könyve.

1940-ben adta ki Ikrek hava című prózai írását gyermekkoráról. Ezzel egy időben a Válogatott verseket, 1942-ben Naptár című rövid ciklusát jelentette meg.

1940. szeptember 5.-december 18. között munkaszolgálatos volt Szamosveresmarton. 1942. július 1-jétől Margittán, Királyhágón, Élesden (Bihar megye), majd a hatvani cukorgyárban, végül a fővárosban szolgált.

A háborús cenzúra nem egy versének közlését törölte, így leginkább csak műfordításaival fordulhatott olvasóihoz; különösen La Fontaine meséin 1943 át. A fordítások javát Orpheus nyomában l943 című kötetben gyűjtötte össze.

1944. május 20-án ismét munkaszolgálatos lett. Német felügyelet alatt a szerbiai Bor melletti Lager Heidenauban írta remekműveit, a két utolsó eclogát, a Gyökér, a Levél a hitveshez és az À la recherche című verset. 1944. szeptember 17-én innen indították el utolsó útjára. Költészetének erejébe és fennmaradásába vetett hite oly erős volt, hogy még az „erőltetett menet” közben is képes olyan remekművek megírására, mint a négy Razglednica. Noteszába gondosan beírt verseit exhumálásakor viharkabátjának zsebében találták meg. A még maga összeállította, de utolsó verseivel bővített kötete (Tajtékos ég 1946) a háború után éledező irodalmi életünk első jelentős eseménye.

Abdán végeztek vele magyar keretlegények, 1944. november 9-én.

Kevés olyan magyar művész van, akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitől egész életében nem szakad el, s egyre erősödő mértékben jelennek meg verseiben a bűntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. Származása pedig sorsának történelmi tragikumát adja. Pomogáts Béla szavaival: „Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna, melyikük pusztítsa el előbb.

Az induló költő közepes tehetség, aki kimunkált formakultúrával rendelkezik, de nincs saját megverselendő élménye. Jelen van verseiben az új népiességgel érintkező szürrealizmus, az avantgárd utózöngéi, illetve az ún. néger-versekbe a neoprimitivizmus.

A Pogány köszöntő hol zsoltárszerűen megfogalmazott áhítattal, hol átesztétizált, természetbe kivetített pogánykodással köszönti kedvesét, de már a költészetére mindvégig jellemző „variációk szomorúságra” is megjelennek benne. Második és harmadik kötetében József Attilával párhuzamosan a proletárköltészet lehetőségeit keresi. Saját eszközöket talál hozzá, a másoktól sohasem használt, eredeti képek mellett a szabad versek kiáltásait.

Forradalmas reményeinek megtépázása után az Újhold 1935 és különösen a már címével sokat sejtető Járkálj csak, halálraítélt! 1936 versei, szerelmének még mindig fölragyogó idilljei ellenére is a megnehezedett politikai helyzet (a hatalomra jutott Hitler) szomorította kedélyét, sőt haláltudattal töltötte el (Háborús napló). Korán rájött, hogy a „világ új háborúba fordul”, s mihelyt jóslata beteljesedett, a kollektív élményt a retorikát és érzelgősséget mellőző együttérzés lírájával kristályosította hitelessé (Lángok lobognak, Emlékeimben).

Életművének egyik központi témája, a világ általi fenyegetettség, illetve az erre adható válasz határozottan az Újhold kötet nyitó- és záró verseiben jelenik meg.

A Mint a bika 1933 az anaforikus szerkesztéssel két idősíkot és magatartásformát szembesít egymással. A múlt, a fiatalság jellemzője az önfeledt élet, mely figyelmen kívül hagyja a veszélyeket. A jelen magatartásformája tudomásul veszi a veszélyt, s a nem-menekülés helytállását hirdeti. Megjelenik a jellegzetesen radnótis költői megoldás, a kolofont idéző zárlat, mely mintegy szentenciózusan foglalja össze a vers üzenetét.

A Kortárs útlevelére 1934 című költeményben a felvázolt életmodellek közül az első a vadmacskalét, mely csak addig száll szembe környezetével, míg reménnyel kecsegtet a küzdelem. A sárként való lét a világ elfogadását jelenti, a behódolást. Vállalható magatartásként Radnóti a lázadást jelöli meg, a világ elutasítását a jövő reményében. Radnóti költészetében ritka a világgal való szembenállásra való felhívás, az itt megfogalmazottak feltehetően összefüggenek az ajánlással, illetve a vers programadó jellegével.

A Járkálj csak, halálraítélt! 1936 önvallomása nem elsősorban poétikai, hanem etikai jellegű. A tisztaság és a helytállás keménysége nem egymást kizáró, hanem feltételező erkölcsi magatartásformák. A halálraítéltség pontosan még nem körvonalazott fogalom, valószínűleg egyszerre érvényesül benne az emberi halandóság egzisztencialista felfogása és a történelmi fenyegetettség megsejtése.

Radnóti költészetének kiteljesedése akkor következik be, amikor a szorongás, félelem nem érzet, hanem jogosan megjelenő tény. Ezzel összefüggésben komoly esztétikai-poétikai, s ettől elválaszthatatlanul világképi fordulat áll be lírájában. Ennek legfőbb jellemzője a klasszicizálódás. Ennek elméleti programját Babits fogalmazza meg 1925-ös Új klasszicizmus felé című tanulmányában. Ennek lényege, hogy művészi szinten az avantgárd kilengései után az ingának vissza kell térnie természetes állapotába, azaz a kultúra folytonosságát tagadó művészi irányzatok helyébe az irodalom kontinuitását kell előtérbe állítani. S ez nem csupán poétikai, hanem erkölcsi kérdés is, hiszen a művészet a legfontosabb hordozója mindazon értékeknek, melyeket összefoglaló néven európai kultúrának és humánumnak nevezünk. Radnótinál a forma fegyelme esztétikai és művészi válasz egy kaotikus világra, melyből hiányzik az emberség. Ennek külsődleges formai jegyei a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése (episztola – Levél a hitveshez; himnusz – Himnusz a békéről; óda – Nem tudhatom…; ekloga – Eclogák). Verselésében visszatér a kötött ritmushoz, a klasszikus és nyugat-európai időmértékes verseléshez.

Radnóti érett korszakának reprezentatív műfaja az ekloga. Az Első eclogában 1938 a műfaji hagyományoknak megfelelően természeti díszlet adja a költő és a pásztor párbeszédének hátterét. A természet nyugalma – melyben azért mindig ott érezzük a megfoghatatlanul is jelenlévő veszélyt és fenyegetettséget – ellenpontozza a dialógus tárgyát, a háborúról és a költészet értelméről való eszmefuttatást. García Lorca és József Attila halálára tett utalás a költősors tragikus voltát példázza. A záró természeti kép mindezek ellenére a helytállás erkölcsi szükségletét példázza.

A Negyedik ecloga 1943 dialóg formában valójában a lírai én belső párbeszédét tartalmazza. A belső Hang azokat az értékeket sorolja, azokat az emlékeket idézi, melyekért érdemes vállalni az életet. Sajátossága a Radnóti-világképnek, hogy mindig apró, szinte észrevétlen, normális körülmények között fel sem tűnő emlékmozaikok jelentik a kapaszkodót a lírai én számára. A Költő az élet realitásával számol, az erősödő fenyegetettséggel, a közeli pusztulással. Az egyedi lét tragikumát oldja a Hang utolsó megszólalása, mely a természet rendjeként a természetbe való belesimulásként értelmezi a halált.

A monologikus forma már Vergilius eklogái között is megtalálható. Radnótinál a Hetedik eclogában 1944 mégis inkább párbeszédről van szó, hiszen a címzett egyértelmű. A megszólított Fanni képviseli mindazt, amiért érdemes kitartani, amiért érdemes elviselni a láger borzalmait. Művészi szempontból bravúrosan keverednek a versben a felvillanó emlékek, a naturalista lágerkép és a szürrealista vízió. A zárlat az eklogát egyértelműen a hűség és szerelem ódájává emeli.

Az À la recherche… 1944 címe Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényére utal, mely Bergson filozófiájának és időszemléletének legteljesebb művészi tükrözője. Radnóti műve is az önkéntelen emlékezés bergsoni tételére épül. A múlt átértékelődik a jelenben, átírja és átformálja a jelent, elszakíthatatlanul része személyiségünknek és életünknek. Másrészt az elégia a horatiusi non omnis moriar (Melpomenéhez) elv felélesztője, ám már nem a költészetre vonatkozóan, hanem az élet apró mozzanatainak megtartó erejében bízva. Radnóti emlékezéstechnikája – lélektanilag is hitelesen – a szinkronitásában nem kellően értékelt élmények és élménytöredékek felidézésén alapul.

A Sem emlék, sem varázslat 1944 azt példázza, hogy az élettel, a sorssal való számvetés, a lehetőségekkel való illúzió nélküli szembenézés megteremti az új magatartásformát, mely alázattal van a világ iránt. Nem akarja újraértékelni a múltat, tetteivel a jövőt szolgálja.

A klasszikus anaforikus szerkesztéssel megalkotott költemény, a Töredék 1944 címe egyszerre utal a vers hiányos voltára, tudatosan kipontozott részeire, másrészt a felborult értékrendű, erkölcsi szempontból önmaga visszáját megélő világ töredékességére. A romantikus esztétika óta a töredék nem hiányt, hanem a világhoz való esztétikai és bölcseleti alapállást jelent, a világ teljességének hiányában a műalkotás sem tükrözheti a teljességet.

A Nem tudhatom… 1944 a hazához való kötődés őszinte és erkölcsi szempontból megrendítő dokumentuma. A legegyszerűbb metaforákat, a legősibb költői eszközöket felhasználva, kétféle nézőpontot váltogatva tesz hitet a közösség, a táj, a kultúra, az emlékek megtartó ereje mellett.

A Levél a hitveshez 1944 a klasszikus episztola megújított formája; a versszervező a lélek belső vívódása, a kétség és a remény közti lélekállapot kipróbált költői eszközökkel való megjelenítése. A hatásosan előkészített csattanó, ha nem is érvényteleníti, de mindenesetre kérdésessé teszi az önbuzdító és önmeggyőző érvek sokaságát.

Az Erőltetett menet 1944 versformáját, a nibelungizált alexandrint Radnóti Tóth Árpád elégiáiból is ismerhette, valószínűbb azonban Walter von der Vogelweide Ó, jaj, hogy eltűnt minden című versének hatása, melyet ő fordított. A 7/7-es osztású jambikus sorokban az erőteljes metszet az újra és újra nekifeszülő bizakodás hatásos kifejezője, tipográfiailag pedig – sokak véleménye szerint (Bori Imre) – a kanyargó út képét rajzolja ki. A vers gondolati szervezője a bolond-kép, illetve ennek a magatartásformának a meghatározása. A bolond az, aki nem vet számot a realitással, aki a jövő reményében képes elviselni a jelent. A lírai én fogalomértelmezése egyúttal saját magatartásának és lelkiállapotának is értelmezése, melyben az ész és az érzelem dilemmája tükröződik. Bár a vágy, az akart jövő, a múlt értékeinek és élményének újbóli átélési lehetősége erősebbnek bizonyul a valóság adta lehetőségeknél, a záró kétszeres felkiáltásban mégis ott érezzük az elégikus hangvételt is.

A Razglednicák 1944 négy lírai képeslapja magába sűríti a Bori notesz formai és világképi jellemzőit. Az első tábori képeslap a háborús világ expresszionista képeit szembesíti az emlékek révén megidézett idillel. A másodikban a természet emberfeletti és embertől idegen, ily módon ironikus idillje kerül párhuzamba a háború képeivel. A harmadikból végérvényesen kikerül a harmónia, csak a határozott, nyers, naturalista-expresszionista költői képek vannak jelen. A záró versben a lírai én egyszerre ábrázolja önmagát kívülről és belülről, de már mindenféle remény nélkül, a valóság brutalitását elfogadva.

Radnóti az antikvitástól a kortársakig fordított, leginkább azoktól, akiket valamiképp rokonának érzett, s még a formaviláguk legapróbb árnyalatait is nagy gonddal adta vissza. Ide kívánkoznak, bár még inkább eredeti versei közé sorolhatók a saját nevének anagrammájából kitalált angol költő, Eaton Darr nevével aláírt fiktív műfordításai. Néhány versből álló ciklusukat aligha tekinthetjük pusztán költői tréfálkozásnak: a nonszenszlíra hagyományát szürrealista ötletekkel elegyítve, saját korának képtelenségeit gúnyolja bennük.

Kortársairól (Babits, Füst Milán, Szabó Lőrinc stb.) szóló tanulmányai mellett különösen az új hangot megütő Ikrek hava emelkedik ki. Alcíme szerint ugyan „napló a gyerekkorról”, de a korai emlékek, az apa és az ikertestvér halálának elbeszélését, az árvaságra történt rádöbbenését az idősíkok változtatásával és szabad asszociációival későbbi napjai felé nyitja ki.

A néhány töredékes följegyzés (1934) után 1937 októberétől1943. március közepéig vezetett Naplója lapjain jelen idejű közvetlenséggel ír életének eseményeiről, mindenkori környezetéről és természetesen az irodalomról. Nemcsak beszédes történelmi dokumentum ez; stílusának remeklései miatt is teljes értékű irodalmi alkotás.

Forrás: ITT

Április 11. – A Magyar Költészet Napja Bővebben: ITT

2011. ÁPRILISBAN JELENIK MEG:

ZSIDONGÓ
ISMERETTERJESZTŐ GYEREKKÖNYVSOROZAT
A ZSIDÓSÁGRÓL

A Zsidongó könyvsorozat elsősorban kisgyermekes családoknak készül, akik szeretnék gyermekükkel megismertetni a zsidó hétköznapok és ünnepek hagyományait.

Az ünnepi Zsidongó könyvek bemutatják az adott ünnep történelmi hátterét és a hozzá fűzödő szokásokat.
Ezután a témát feldolgozó versek, dalok, feladatok játékok és mesék segítségével a gyerekek könnyedén és játékosan ismerkednek meg az ünnepi hagyományokkal.
A Zsidongó könyvek olvasását színes és vidám illusztrációk teszik rendkívül élvezetessé minden korosztály számára.
Verő Bán Linda vagyok, a Hillel Alapítvány munkatársa és a Zsidongó sorozat írója. Több éve foglalkozom kisgyermekes családok informális oktatásával a zsidóságról. Munkám során nagy hiányát láttam egy olyan könyvsorozatnak, amely szülőknek és gyerekeknek egyaránt segít megismerkedni a zsidó hagyományokkal. Eleinte csak a Frankel Zsinagóga közösségéhez tartozó családok oktatásával foglalkoztam, de a Zsidongó könyvsorozat elkészítésével sikerült elérnem egy lényegesen tágabb olvasótábort, akik általában nem vallásos emberek de érdeklődnek a zsidó hagyományok iránt.

Zsinagóga-építkezés

. Hogy a zsinagógákat eredetileg határozott judaeai stílusban építették volna, illetőleg, hogy volt-e önálló zsinagógai stílus, azt teljes határozottsággal nem lehet állítani. Azok a legrégibb zsinagógák, amelyeket a mohamedán világban Tudelai Benjamin látott a XI. sz.-ban, többnyire csak a tradíció szerint voltak bibliai eredetűek s az a tény, hogy némely pátriárka s bibliai személyiség sírjánál zsinagógák voltak, nem bizonyít mást, mint mohamedán hatást, amely az építkezésben is érvényesült. Van azonban elvitathatatlanul régi zsinagóga is, amely az önálló zsidó államból maradt fenn romjaiban s ez a Kfar Bíraimben kiásott zsinagóga romjai. Ennek három kapuja volt díszítésekkel ellátva, főleg a középső mely félív alakú volt; az egész zsinagóga derékszög alakúvá lehetett tervezve s oszlopok tartották. A templom ajtaja nyugat felől állott, míg keleten a frigyszekrény volt elhelyezve s igen fontos, hogy már ennek az ókori palesztiniai zsinagógának az almemorja közepén feküdt a legnagyobb valószínűség szerint s hogy külön volt a női galléria. Ennek a romokban megmaradt ókori palesztinai zsinagógának a stílusa is már vegyes s az oszlopcsarnok görög hatásra vall. A zsinagóga-építkezésnél egyébként a zsidók mindig a divatos stílust és a környező népek stílusát követték, csupán a kereszt-tervet kerülték el. Ezért láthatunk tiszta és kevert mór-stílus mellett, tiszta bizánci stílusú, gót stílusú, kevert görög és reneszánsz stílusú zsinagógát is. Igen jellemző, hogy az orosz- és lengyelországi ortodox zsidóság régebben kizárólag a régi szláv templomi stílusban építette zsinagógáit, amelyeknek bejárata ehhez képest az utcával egyszínvonalú s nem emelt. Ugyancsak a környezet hatását mutatják a régi livornói, velencei és pádovai zsinagógák, melyeknek díszes belseje az olasz reneszánszt tükrözteti vissza, míg a mór stílust a kiűzött gazdagabb szefárdok tartották alkalmasnak zsinagóga-építkezésre, s azok terjesztették el.

Egyik legszebb zsinagóga az egész világon a flórenci. A magyarországi zsinagógák közül a szegedi és temesvár-gyárvárosi mutatnak ezzel bizonyos külső hasonlóságot. Ma már a zsinagógában a női karzat nincs oly zártan elhelyezve, mint a középkorban. A karzat feljárata mindig az előcsarnokon kívül van. A frigyszekrény nem mindenhol egyforma. A magyarországi zsinagógákknál a frigyszekrény ornamentikája úgyszólván teljesen elhanyagolt és csupán a díszes takaró az egyetlen ékítmény, az egész pedig a falba van beillesztve, a szefárdoknál, olaszoknál és franciáknál viszont a frigyszekrény külön építészeti remek. Az angol-amerikai és román államok zsidósága különös nagy gondot fordított arra, hogy az almemor ne egyszerű elkülönített emelvény, hanem építészetileg külön kidolgozott díszes hely legyen. Nem egységes a szószék elhelyezése sem a zsinagógákban; néhol szemben, néhol az almemoron, néhol a frigyszekrény előtt jobbra vagy balra, néhol a zsinagóga közepén van elhelyezve. A frigyszekrénynek mindig magasabban kell elhelyezve lennie, mint az Almemornak; előtte a „Nér Tómid”, örök mécses ég. Ez utóbbi is a szefardoknál díszesebb, sok helyen valódi műremek s mindig ezüstből vagy aranyból van. A frigyszekrény párkányán rendszerint díszes korona alatt a Tízparancsolat héber kezdőszavait tartalmazó két tábla van elhelyezve és ezeket jobbról, balról Juda két oroszlánja támogatja. Ez a két tábla egyébként a legtöbb zsinagóga oromzatán is el van helyezve. Ugyancsak jellegzetes minden zsinagógára a hétágú gyertya, a menóra s az almemoron elhelyezett számos kandeláber. Sajátossága még a zsinagógának a felolvasandó heti Tóra-szakaszok címeit jelző táblák a frigyszekrény két oldalán, az előimádkozó pulpitusát díszítő úgynevezett mizrach-tábla és az előcsarnokban a márványból vagy fémből való kézmosó. A háborúban elesett hősi halottak márványba vésett névsora szintén a zsinagógák előcsarnokában van elhelyezve. A zsinagógák falait, a frigyszekrényt, főképpen a kapu-oromzatot a Tízparancsolatot tartalmazó táblák alatt valamely héber nyelvű bibliai mondás, többnyire zsoltárvers ékesíti. (Vö. Bacher Vilmos és A. W. Brunner, (Jew. Encycl.).

 

Forrás: http://www.zsikipedia.hu

A Héber betűkről

Posted: 2010. december 24. péntek in betűk, hagyomány, héber, vallás, zsidóság
Címkék: , , , , ,

Babiloni Talmud, Sabbat traktátus, 104/2


Mondták mestereink Jehosua ben Lévi rabbinak: gyerekek jöttek be ma a tanházba és olyan dolgokat mondtak, amilhez foghatót még Jehosua bin Nun idejében sem mondtak:


Alef – bét: tanuld az értelmet!
Gimel – dálet: Lásd el a szegényeket! Mi az oka, hogy a gimel a dalet felé nyújtja a lábát? Az, hogy a a jótékonykodó a szegény után szokott futni. És miért nyújtja a dálet a lábát a gimel felé? Hogy könnyen elérhető legyen. És miért fordítja el a dálet az arcát a gimeltől? Hogy rejtve adjon neki, hogy ne szégyellje el magát.
Hé – vav: az  Örökkévaló neve.
Zájin – chet -tet – jod – káf – lámed: és ha így csinálsz, az Örökkévaló ellát, megkegyelmez neked, jót tesz veled, örökséget ad neked, és a túlvilág koronáját köti rád.
Nyitott mem – zárt mem: nyitott elbeszélés – zárt  elbeszélés.
Hajlított nun – kiegyenesített nun: görnyedt hűséges – délceg hűséges
Számech – ájin: támogasd a szegényeket! Más magyarázat: csinálj magadnak jeleket a tórában, és így tedd azt magadévá!
Hajlított pé – kiegyenesített pé: nyitott száj, zárt száj.
Hajlított cádi – kiegyenesített cádi: görnyedt igaz – délceg igaz. De hát ez ugyanaz mint a görnyedt hűséges és a délceg hűséges! Tovább görbített az írás a görnyedteségén, innen látjuk, hogy a tóra  meghajtott fejűeknek adatott.
Kof: szent. Rés: gonosz. Mi az oka, hogy a kof elfordjtja az arcát a réstől? A Szent -áldassék- azt mondta: rá se tudok nézni a gonoszra. És miért lóg a kof lába? Ha megtér a rés), bemehet.  (Miért ne) menjen be ezen (a másik nyiláson)? (A válaszhoz) Rés Lakis (mondása) lesz a szegítségünkre. Rés Lakis ugyanis a következőket mondta:

Mit jelent az, ami meg van írva  (Példabeszédek 3:34): Ha csúfolókkal jár el, megcsúfolja őket, de az alázatosoknak kegyet ad? Aki tisztátalan akar lenni, kinyitják neki (a megfelelő nyílást), aki megtisztulni jön, segítenek neki.
Sin: hazugság. Táv: igazság. Mi az oka annak, hogy a hazugság közelíti egymáshoz a szavait (betűit), a hazugság pedig eltávolítja egymástól a szavait (betűit)? A hazugság előfordul, az igazság nem fordul elő. És miért áll a hazugság egy lábon, az igazság pedig téglán? Az igazság megáll, a hazugság nem áll meg.

Forrás: http://www.sofer.hu/betuk.html