Avélé Cion

Jeruzsálem

Jeruzsálem, olajfák hegye 1869

„Avélé Cion. A Cionért szomorkodók, akik a Jeruzsálemi templom és a zsidó állam pusztulását siratják. A jámbor zsidó nem ismer mélyebb fájdalmat, mint hajdanvaló nemzeti szentségeinek elvesztését. Nemcsak imákban jut kifejezésre ez a fájdalom, de számtalan emlékjel, nap, és ünnep tartja éberen az emlékezést és a jobb jövőbe vetett reményt. „

Részlet a Zsidó lexikonból

Jeruzsálem

Jeruzsálem

Ézsaiás próféta könyve, 62. fejezet

“Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg.
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
Mert mint elveszi a legény a szüzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog neked Istened örülni.
Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!
És ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustodat, amelyért munkálódtál,
Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban.
Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.
Íme, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, íme, eljött szabadulásod, íme, jutalma vele jő, és megfizetése őelőtte!
És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak. ”

Messiási korszak

Messiási korszak


ingyenes webstatisztika